אופטימיסט רואה הזדמנות בכל קושי, פסימיסט רואה קושי בכל הזדמנות!

מחקרים מראים שרמות שונות של אופטימיות ופסימיות יכולות להשפיע על הבריאות, על התפוקה, על הקריירה, על העסקים ועל תחומי חיים אחרים…
כולנו מסכימים שכדאי להפוך את הכיוון ולהתחיל לנבא תסריטים חיוביים!
פסימיות ואופטימיות אינן תכונות מולדות ו"להסתכל על חצי הכוס המלאה" זו הבחירה שלנו בלבד!
הנה כמה עצות שיעזרו לנו להפוך מפסימיסט לאופטימיסט:
😃. נשתמש בדמיון רב העוצמה של הפסימיסט כדי לנבא תחזיות חיוביות.
😃. נעצור לרגע ולא ניתן למחשבות האוטומטיות לנהל אותנו.
😃. נתמקד בחצי הכוס המלאה.
😃. ננקוט בצעדים קונקרטיים לשינוי המצב ונתרגל התנהגויות חדשות.
😃. נתמקד בעתיד ופחות בעבר או בהווה.
😃. נקיף את עצמינו באנשים אופטימיים.
😃. נחשוב מחוץ לקופסא.
😃. לא נהרהר יתר על המידה על הבעיות
😃. נסתכל על הצלחה כעל תוצאה טבעית של מאמצינו
😃. נסתכל על הכישלונות כצירוף מקרים לא רצוי.
😃. נשאף לשיפור עצמי מתמיד.
😃. ועוד…אשמח לשמוע רעיונות…
אשרינו ומה טוב חלקינו שמינקות, למדנו "שהכל לטובה " ו"הכל יהיה בסדר"!
לכן, קל לנו יותר להיות אופטימיות!